Ο Device Manager είναι η νέα Εφαρμογή που ενσωματώνει το IKUSI FLOW και προσφέρει τη διαχείριση των περιεχoμένων και των συσκευών του IPTV δικτύου με μία συγκεντρωτική μέθοδο, επιτρέποντας:

 • Δημιουργία διαφορετικών λιστών, προσφέροντας την δυνατότητα αποστολής γκρουπ περιεχομένου είτε σε μεμονωμένες συσκευές είτε σε ομάδες συσκευών. Επιτρέπει τον έλεγχο του διαθέσιμου περιεχομένου ανά τηλεόραση.
 • Το περιεχόμενο που αναπαράγεται σε κάθε οθόνη (ή σε πολλαπλές οθόνες) μπορεί να επιλεχθεί μεμονωμένα, με απομακρυσμένο τρόπο, επιτρέποντας τη διαχείριση και των έλεγχο στο τι αναπαράγεται.
 • Οι τηλεοράσεις των κύριων κατασκευαστών μπορούν να ανοίγουν, να κλείνουν και να ελέγχεται η ένταση του ή χουντους ή να ενεργοποιείται η σίγαση.

Η λίστα των διαθέσιμων υπηρεσιών μπορούν να καταμεριστούν σε μεμονωμένες συσκευές ή και σε ομάδες τηλεοράσεων και τα κανάλια μπορούν να αλλάζουν απομακρυσμένα. Η κατάσταση της τηλεόρασης μπορεί να ελεγχθεί επίσης απομακρυσμένα.

Ο IKUSI Device Manager είναι συμβατός με τις κύριες μάρκες τηλεοράσεων:

 

 

FLOW MODULES


FLOW IN
FLOW SEC
FLOW ENC
FLOW OUT
FLOW HUB
FLOW PSU
FLOW BASE
FLOW COVER
FLOW STB

 • Core IT
 •   Μεσαριά,
       Σαντορίνη, ΤΚ 84700
 •   22860 33700
 •   22860 33706
 • info@coreit.gr
 •   Καλλιθέα
       Αθήνα, TK 176 75
       (Εντός Στοάς Χριστουλάκη)
 •   210 95 31 851
 •   info@coreit.gr

Newsletter