Page Info:
Built By: Super User
Category: Μηχανογράφηση
Published: 30 November -0001
Last Updated: 03 December 2021
Created: 29 November 2017
Hits: 371

Το PYLON AUTO SERVICE αποτέλεσμα της συνεργασίας EPSILON NET και ACT, είναι το νέο σύστημα πληροφορικής για τον κλάδο της Επισκευής Οχημάτων.

Με το PYLON AUTO SERVICE τα συνεργεία έχουν στην διάθεση τους την σύγχρονη λύση μηχανοργάνωσης , απολύτως εναρμονισμένη με την ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA για τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της Α.Α.Δ.Ε..

Διαθέτει άδεια χρήσης και ενσωματωμένο σε online χρόνο το TECDOC. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση που χρησιμοποιεί το PYLON AUTO SERVICE αξιοποιεί ένα ευρύ φάσμα επιλογών ώστε η αγορά, η πώληση και παρακολούθηση των τμηματικών διαδικασιών να είναι μια εύκολη υπόθεση.

Προσαρμόζεται κατάλληλα στις ανάγκες των επιχειρήσεων προσφέροντας ταχύτητα στις καθημερινές εργασίες, ευκολία στη χρήση, εξοικονόμηση χρόνου και πλήρη εικόνα της επιχείρησης μέσω των αναφορών (reports).

Εξειδικευμένη λύση για Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (οργανισμοί που επιχορηγούνται) για:

 • Διαχείριση ετήσιου Προϋπολογισμού & Απολογισμού που απαιτείται από το Υπουργείο στο οποίο υπάγονται
 • Διαμόρφωση αναφοράς Μητρώου Δεσμεύσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία

To Galaxy Public Accounting απλοποιεί την πολυπλοκότητα των ιδιαίτερων διαδικασιών και δημιουργεί με αυτόματο τρόπο τις απαιτούμενες αναφορές, βάσει προδιαγραφών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της παραγωγικότητας του οργανισμού που το αξιοποιεί.

EPSILON DIGITAL - Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Δυνατότητα σύνδεσης με την Υπηρεσία Πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, EPSILON DIGITAL, για ηλεκτρονική αποστολή, αυθεντικοποίηση, αποδοχή και αρχειοθέτηση τιμολογίων/παραστατικών με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.


Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.

Απολύτως εναρμονισμένη με την νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA (Digital Accounting and Tax Application) με την οποία η Α.Α.Δ.Ε. εισάγει τα Ηλεκτρονικά Βιβλία στις επιχειρήσεις.


EDI Διασύνδεση με Προμηθευτές

Το ειδικό σύστημα διασύνδεσης EDI εξασφαλίζει σημαντικό χρόνο στην επικοινωνία με τους προμηθευτές, παρέχοντας την ταχύτερη, ασφαλέστερη και αυτοματοποιημένη ενημέρωση των τιμοκαταλόγων, τιμών, παραστατικών και της διαθεσιμότητας των ανταλλακτικών απευθείας στην εφαρμογή.TecDoc

Άδεια χρήσης και ενσωματωμένο σε online χρόνο το TecDoc. Με τον τρόπο αυτό η αναζήτηση γνησίων και after market ανταλλακτικών με κωδικό ή με βάση τη μάρκα, το μοντέλο και κινητήρα του οχήματος είναι πλέον μια εύκολη διαδικασία.Διαχείριση Πολλαπλών Μαρκών Οχημάτων & Τμημάτων

Δυνατότητα υποστήριξης πλήθος μαρκών/ οχημάτων στις εργασίες του συνεργείου. Ο χρήστης διαχωρίζει τις μάρκες των οχημάτων και διαθέτει ξεχωριστά όλη την πληροφόρηση. Δυνατότητα ενημέρωσης για την λήξη ΚΤΕΟ & ΚΕΚ για όλα τα οχήματα.Ιστορικό Αυτοκινήτου

Πλήρες ιστορικό για τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί στο παρελθόν. Ενημέρωση για το είδος των εργασιών, την ακριβή παράθεση των ανταλλακτικών καθώς και το χρονικό σημείο που πραγματοποιήθηκαν.Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο

Δυνατότητα έκδοσης και αυτόματης αποστολής ηλεκτρονικών παραστατικών μέσω email από την εφαρμογή, εξοικονομώντας με τον τρόπο αυτό πολύτιμο χρόνο στις τμηματικές διαδικασίες της επιχείρησης.Διοικητικές Λειτουργίες

Online πληροφόρηση των χρηματοοικονομικών της επιχείρησης με στόχο την βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την ορθή λήψη αποφάσεων που αφορούν μελλοντικές διαδικασίες και συναλλαγές.Προσαρμογή δίχως όρια

Εξοικονόμηση χρόνου μέσα από ένα χρηστικό περιβάλλον εργασίας δεχόμενο παραμετροποιήσεις και με δυνατότητα εξατομίκευσης χωρίς όρια. Η προσθήκη πεδίων, ο σχεδιασμός οθονών και φορμών καθώς και η προσαρμογή του workflow στο επιθυμητό επιχειρηματικό μοντέλο, δημιουργούνται εύκολα και απεικονίζονται σε μία οθόνη.Λογιστική Νέας Γενιά με την Εξειδίκευση της Epsilon Net

Η επιστημονική ομάδα της EPSILON NET σχεδιάζοντας από την αρχή την Λογιστική, έθεσε τα νέα standards στο χώρο. Διατηρώντας όλα τα επιτυχημένα στοιχεία και την ωριμότητα της πολυετούς εμπειρίας, δημιουργήθηκε νέο σύστημα λογιστικής διαχείρισης που ενσωματώνει καινοτόμες λύσεις και ιδέες που θα αναβαθμίσουν σε υψηλό επίπεδο την παραγωγικότητα και τις υπηρεσίες του Λογιστηρίου σας.Κύκλωμα Service
   - Πολλαπλή παρακολούθηση συνεργείων ανά υποκατάστημα
   - Πολυφασική παρακολούθηση συνεργείων
   - Παρακολούθηση Εγγυήσεων
   - Ιστορικότητα Serviceν
   - Πολλαπλή Τιμολόγηση
   - Διαχείριση Περιοδικών Συντηρήσεων
   - Διαχείριση Αιτημάτων Εξυπηρέτησης
   - Εντολές Εργασίας: Εσωτερικές, Εξωτερικές & Τρίτων με ευέλικτο σύστημα χρεώσεων (Πελάτης, Εγγύηση, Ασφαλιστική, Μικτό)
   - Απλές & Ιεραρχικές Εργασίες Επισκευής, με εναλλακτικούς τρόπους τιμολόγησης
   - Κατηγοριοποίηση κατά Κατασκευαστή, Ομάδα & Μοντέλο


Διαχείριση Αποθήκης
   - Γρήγορη τιμολόγηση πελατών λιανικής
   - Διαχείριση ειδών με Serial Numbers και Παρτίδες με δυνατότητα παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών ανά παρτίδα
   - Αναλυτικός πίνακας των κινήσεων των ειδών βάση των οποίων έχει διαμορφωθεί η τιμή κόστους του κάθε είδους
   - Πρόταση Παραγγελίας βάσει κινητικότητας των ανταλλακτικών για τις μελλοντικές παραγγελίες έτσι ώστε να επιτευχθεί το σωστό stock της αποθήκης
   - Παρακολούθηση ειδών σε εναλλακτικές μονάδες μέτρησης αγορών-πωλήσεων
   - Παρακολούθηση ειδών σε εναλλακτικές μονάδες μέτρησης αγορών-πωλήσεων
   - Πρότυπα Ειδών με δυνατότητα ανάθεσης δικαιωμάτων
   - Οικογένειες ειδών και Πρότυπα είδη για γρήγορη καταχώρηση αλλά και αποφυγή λαθών

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών
   - Ολοκληρωμένο κύκλωμα παρακολούθησης συμβάσεων πωλήσεων-Αγορών

   - Παρακολούθηση εργασιών ανά έργο και δυνατότητα σύνδεσης έργων με συμβάσεις

   - Πλάνα παρακολούθησης προμηθειών συγκεντρωτικά και κλιμακωτά ανά κατηγορία είδους, κατηγορία πελάτη

   - Υπολογισμός προμηθειών βάσει πωλήσεων, εισπράξεων, εισπραχθέντων πωλήσεων κλπ

   - Κύκλωμα παρακολούθησης Ταμειακών Ροών (cash flow) με δυνατότητα μεταβολή ποσών και ταυτόχρονη μεταβολή διακανονισμών

   - Δυνατότητα παρακολούθησης κυκλώματος προϋπολογισμών

Κύκλωμα Αγορών - Πωλήσεων & Εισπράξεων
   - Ολοκληρωμένη διαχείριση προκαταβολών στα Εμπορικά Παραστατικά
   - Διαχείριση Προσφορών πωλήσεων με ημερολογιακή ισχύ για συγκεκριμένα είδη ή είδη τιμοκαταλόγου
   - Κύκλωμα πιστωτικών τζίρου
   - Προσθήκη αναφοράς Ημερήσιο φύλλο συναλλαγών με ολοκληρωμένη εικόνα πληροφόρησης με εύρος ημερομηνιών ή συγκεκριμένη ημερομηνία
   - Ανάλυση εκπτώσεων ανά γραμμή είδους σε εμπορικό παραστατικό
   - Προσθήκη νέου tab «Συναλλασσόμενοι» στην οθόνη καθορισμού των παραμέτρων του Μετασχηματισμού των παραστατικών, στο οποίο είναι δυνατός ο καθορισμός διαφορετικών Συναλλασσόμενων Τιμολόγησης, Παραγγελίας, Αποστολής για τα προς δημιουργία Παραστατικά
   - Οπτική παραμετροποίηση του μεγέθους των γραμμών της κεφαλίδας (Header) και του υπόλοιπου παραστατικού
Διαχείριση Συναλλασόμενων
   - Δυνατότητα ορισμού πιστωτικού ελέγχου πελατών είτε με συγκεκριμένο σενάριο είτε με συγκεκριμένες αξίες
   - Δυνατότητα παρακολούθησης open item πελατών ανά διάσταση (πωλητής, εισπράκτορας, έργο, επιχειρηματική μονάδα, Σύμβαση κλπ)
   - Δυνατότητα άμεσης προβολής ενεργειών CRM


 • Core IT
 •   Μεσαριά,
       Σαντορίνη, ΤΚ 84700
 •   22860 33700
 •   22860 33706
 • info@coreit.gr
 •  Καλλιθέα, Αραπάκη 97
  Αθήνα, TK 17675
  (Εντός Στοάς Χριστουλάκη)
 •  210 95 31 851

Απομακρυσμένη Βοήθεια

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να κατεβάσετε το SupRemo και εκτελέστε το για να συνδεθείτε με τεχνικό.

Για Mac κλικ εδώ.